Nya barn

Vi får hela tiden förfrågningar om att ta emot nya barn. De barn som får komma till oss vill vi ska komma till skolstarten i maj, men det är en krävande och svår uppgift att välja. Personalen på BCM möter många barn som har en svår livssituation. Det känns som att man vill ta med alla som har det svårt till vårt hem, men det är bara möjligt att ta med några. Det räcker inte med att man bara är fattig för att få flytta in på BCM.

De flesta är fattiga… För att få komma till BCM, måste situationen vara speciell. Vi tittar efter om barnen lever i utsatthet med risk för sin säkerhet eller där det är tydligt att omsorgen sviktar. Allt för många barn har brist på trygghet under uppväxtåren. I och med att 11 stora barn har flyttat ut nu, har det blivit plats för 11 mindre barn.

De är i åldern 6 till 11 år gamla. De här barnen levde under usla förhållanden på landsbygden och dålig omsorg. Speciellt flickorna är utsatta. De får sällan skolgång och hamnar ofta i händerna på personer som utnyttjar dem.

Det är många utmaningar för oss med de nya barnen. Många av dem har inte medborgarskap i Thailand p.g.a sin etnisitet och inga rättigheter i det thailändska samhället. De kan heller inte thai språket eller kulturen. Det är tufft för dem i skolan. Vi ser att de kommer mer och mer in i livet på BCM och skolan. De är glada för den goda maten, alla nya vänner och att ingen slår dem och att de känner sig trygga.

På BCM finns en fadderordning. De stora barnen tar hand om de mindre och hjälper dem till rätta.