Stamfolksbyn

I ett hörn av den stora gården på Huadoi har vi byggt en liten by. Byn består av två hus i naturlig storlek. Ett Akha hus och ett Lahu hus. Husen är till för att visa besökare hur det ser ut i byar, varifrån barnen kommer. Samtidigt påminns barnen om sina hembyar. Några av de äldre tjejerna har tränats, att på engelska ge en guidad tur. De står frimodigt framför besökarna, klädda i sina traditionella stamfolksdräkter och berättar om sin kultur och hur man lever och bor. För den som vill, går det bra att prova på att sova över i husen. Då väljer man bort den mjuka madrassen mot en stråmatta på golvet.