Utbildning

Vi tror att utbildning är bästa vägen ut ur fattigdom.

Utbildning

Vi tror att utbildning är bästa vägen ut ur fattigdom. Därför är vi måna om att de barn som kommer till oss får chans ett studera och bli det de drömmer om. 

Alla våra barn går grundskolan på någon av de skolor som finns i trakten. Efter grundskola går de allra flesta på highschool. Om de sedan vill studera vidare finns det möjlighet till yrkesskolor eler universitet.

Förutsättningen att kunna studera vidare är mycket olika. Flera av de barn som flyttar in på BCM har haft tuffa första år i livet. Lite eller obefintlig stimulans i tidiga år påverkar förmågan att ta till sig kunskap senare. Därför försöker vi sätta oss in i varje barns situation för att på bästa sätt kunna vägleda dem till rätt utbildning. 

Vi tror att kunskap är bästa sättet att lyfta ett barn ett folk eller en hel nation ur fattigdom. Därför är vi måna om att ge barnen de bästa förutsättningarna för att möta livet. Det är ovanligt att ungdomar tillhörande olika bergsfolk, går högre utbildningar i Thailand. Därför är vi stolta när vi nu har flera stycken som går på universitet.