Ungdomscentret i Namlat

Första steget ut i självständighet.

MaeSuay

När ungdomarna på Huadoi slutar grundskolan, kan de flytta till vårt ungdomscenter i Namlat

I Namlat ligger vårt ungdomscenter. Dit flyttar ungdomarna när de slutar grundskolan och ska studera vidare. Namlat ligger i utkanten av ChiangRai,s stadskärna med korta avstånd till skolor inne i staden. Ungdomscentret består av 3 byggnader. Ett hus för flickorna och ett för pojkarna samt ett gemensamhets hus med kök, samlingssal och stor veranda.

Tanken med ungdomscentret är att ungdomarna, under vår uppsikt ska lära sig stå på egna ben. Första steget ut i vuxenvärlden. BCM betalar hyra och mat, medan ungdomarna måste jobba bredvid studierna för att få fickpengar till kläder och hygienartiklar.

Vissa kvällar i veckan undervisar vi i olika ämnen som har med vuxenlivet att göra, såsom ekonomi, familjeplanering, etik o moral mm.

En av de äldsta killarna har rollen som föreståndare och har ansvar för matinköp, samt ordning och reda.