Om Childfriend

En svensk stiftelse med hjärta för utsatta barn i sydostasien.

Om Childfriend

ChildFriend är en obunden, svensk insamlingsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden samla in medel för att rädda utsatta barn i Sydostasien. Stiftelsen ansvarade för insamling till BaanChivitMai's skolhemsverksamhet i Thailand.

Fattigdomen är en av grundorsakerna till att barn far illa i världen. Hunger kan driva en människa långt från humana och moraliska värderingar. I Sydostasien finns det föräldrar som är beredda att sälja ett av barnen för att få pengar till mat till de övriga.

Synen på barn är också olika i olika kulturar. I Sverige säger vi att vi har barnen till låns, medan man i vissa områden Thailand, säger sig äga ett barn som en egendom. I krisfall kan barnet bli en förhandlingsvara. Vi har träffat på föräldrar i norra Thailand som inför barnen säger att de inte vill ha dem och frågar oss om vi kan ta hand om dem.

Allt detta göra att många barn far illa fysiskt och mår psykiskt dåligt. Sedan 1989 har organisationen BaanChivitMai funnits i Thailand som en räddningsplanka för hundratals barn. Från början jobbade vi med att lyfta bort barnen från den utsatta situationen de befann sig i och flytta in dem på något av våra hem. Där fick de kärlek, trygghet, mat och utbildning, något som de inte kunnat få tidigare.

På senare år har vi gjort om våra hem till renodlade skolhem, där barnen kan bo för att kunna gå i skolan. Varje skollov åker barnen hem till sina byar för att bo med sina anhöriga. Vi har förstått vikten av barnets kontakt med familjen och strävar efter att de ska behålla sina rötter där. Det finns skolor uppe i bergsbyarna, men det är ofta bara lågstadiet, och är av väldigt dålig kvalitet. Ett annat problemet är att många barn kommer från en dysfunktionell familj där en eller båda föräldrarna är frånvarande. Många fäder sitter i fängelse för t.ex drogsmuggling. Familjen är fattig och barnet får då inte den kärlek och omsorg det behöver. Det är dessa barn vi riktar in oss på och erbjuder skolgång så länge de vill. På köpet får de kärlek, trygghet, bra mat och en större världsbild.

BaanChivitMai bedriver idag ett skolhem utanför ChiangRai i norra Thailand. Där bor idag ca 50 barn mellan 6 och 18 år. Allt detta finansieras mestadels av privata givare i Skandinavien, men även företag, kyrkor, skolor och föreningar.

Genom ChildFriend har vi möjlighet att nå utsatta barn även i andra delar av Sydostasien. Med den verksamhet som nu funnits i Thailand i snart 30 år som förebild. En verksamhet som har räddat hundratals utsatta barn och ungdomar. Vi har en vision om att genom ChildFriend kunna sträcka oss ut över Thailands gränser. Barn som är i utsatthet för sex, slaveri och förnedring i de olika länderna i Sydostasien, behöver oss.

ChildFriend har sitt säte i Huskvarna.